torsdag 24 maj 2012

Photoshop: Bildredigering utan att förstöra originalet

I mitt yrke så blir det en hel den bildbearbetning med Photoshop, eller dylikt program. Jag försöker personligen sakta förflytta mig från beroendet av Photoshop till fria open source lösningar. Detta av flera anledningar så som att jag inte vill bli fast med ett verktyg men även mer ideologiskt då jag tror på och gillar idéen med fri mjukvara. Gratis är dessutom oftast väldigt gott.

Men idag kommer vi använda Photoshop, och hur man bör arbeta när man redigerar bilder för att vara effektiv och flexibel samtidigt som man behåller originalet. Vi kan kalla det Photoshop-"best practice" för att vara internationella.

Vanligt sätt att arbeta med Photoshop som glad amatör är att ladda in ett foto och sedan kladda på med massa effekter och verktyg. Ångrar man sedan någon ändring så får man många gånger börja om eftersom man kladdat direkt på fotot.


I bildexemplet ovan vill vi ändra Nyans/Mättnad (Hue/Saturation) och gör det på det klassiska viset. Vi går upp i menyn och klickar in oss på Bild (Image). Under Förändringar (Adjustments) hittar vi sedan exempelvis Nyans/Mättnad (Hue/Saturation).

Problemet med ovan är att om vi sedan sparar vår Photoshop-fil å är våra ändringar permanenta och bilden är förevigt förändrad. Kommer vi senare på att vi kanske vill ha lite mindre nyans så får vi börja om.

Alternativet är att jobba med lager. Att arbeta med lager är nog de flesta relativt bekanta med i Photoshop och liknande program. Men kanske mest för att klippa ihop två bilder eller liknande. Men vi ska fokusera på bildbearbetning med hjälp av lager.


I vår lagermeny (Layers) hittar vi samma verktyg, Bild (Image) -> Förändringar (Adjustments), som vi tidigare använde. Skillnaden är att det skapas som ett nytt lager. På detta enkla sätt kan vi när som helst återgå till inställningarna för de förändringar vi vill göra, eller ta bort dem helt om så önskas.

Smidigt!


Markera, klipp och klistra. Ångra och rätta till snarare än att göra om.
En annan sak man ofta vill göra är att klippa ihop två bilder för att skapa en ny. Vanligtvis, eller amatören, går direkt till sin trogna vän Lasso-verktyget (Lasso Tool) och följer konturerna på objektet i bilden man vill klippa ut. Detta är tidskrävande i sig, men ett enkelt felklick och din markering kan vara förstörd och du får börja om från början. Dessutom är det svårt, framför allt om man bara har en mus som verktyg, att få till en snygg markering. Som tur är finns det som alltid tricks att ta till hands!


Istället kan vi använda oss av vektorverktyget pennan (Pen Tool). Med detta kan vi enkelt lägga ut ankarpunkter som följer objektet. Vi kan till och med utnyttja möjligheten att skapa kurvor i vår vektormask för att ganska snabbt skapa en snygg silhuett av objektet vi vill "klippa ut".


När vi är nöjda med vektormasken håller vi in CTRL och klickar på lagret i lager-menyn för att skapa en markering av vektorn. Sedan kan vi klicka på Lägg till lager mask (Add layer mask) i vår lager-meny.

Nu kan vi markera båda våra lager för att skapa ett Smart-objekt. På detta vis kan vi när som helst välja att gå tillbaka och ändra på markeringen.


Det var allt för denna gången! Ha det bra! :)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar